Pager system til personkald i barer og restauranter

 

Gør arbejdsgange i restaurant og baren nemmere og mere diskret, selv under et højt lydniveau

Arbejdspresset og lydniveauet i nattelivet kan være ekstremt højt, og det kan være svært at komme i kontakt med hinanden. Med MultiTeknik’s Restaurant & Bar Pager System kan kommunikationen og arbejdsgangen i forhold til personalet gøres meget enklere.

Tilkald kontrollør eller afrydder med et enkelt klik

Med et enkelt tryk kan du tilkalde kontrollør, afrydder eller øvrigt personale til bar, garderobe, entre eller hvor du har brug for hjælp. Restaurant & Bar Pager System består typisk af et antal trykpaneler med 5 eller flere taster (max 24) med hver sin beskrivelse af opgaven, og som hver især dækker en lokation, som f.eks. bar, entre eller garderobe. Personalet, som skal kunne modtage kaldet, er hver især udrustet med en trådløs personsøger med display, vibrator og buzzer. Så enkelt fungerer det!

Pager med vibrator og buzzer og mulighed for auto-kvittering.

Receiveren har en stand-by tid på 30 timer efter en opladning på 10 timer.

Hver transmitter er typisk i form af trykpanel med fem eller flere taster – med hver sin beskrivelse af en arbejdsopgave.

Ved evakuering – Undgå panik med en digital alarmsender

Restaurant & Bar Pager System er ikke blot et kaldesystem. Med en digital alarmsender, har du mulighed for at overvåge mange andre ting. På den måde kan man give direkte besked til evakueringspersonalet og dermed få dem på plads uden at gæsterne bemærker det. Dermed reduceres risikoen for panik og unødvendigt kaos i forbindelse med evakuering af lokalerne. En ekstra sikkerhed for både gæster og personale.

Få besked ved åbning af branddøre

Bliver en branddør unødigt åbnet, vil der blive givet besked til det ansvarshavende personale. Restaurant & Bar Pager System er både med til at forebygge, samt hvis uheldet alligevel er ude, at reducere skadesomfanget.

Få alarm ved svigt i dine tekniske anlæg

Du kan også bruge Restaurant & Bar Pager System til at overvåge temperaturen i køleanlæg. Hvis temperaturen når et kritisk niveau modtages en alarm og du kan nå at tage de nødvendige forholdsregler. Som ansvarshavende er det i mange tilfælde en god idé at modtage samtlige alarmer som kommer i løbet af en aften. Det giver mulighed for at følge med i hvad der foregår overalt i etablissementet.

Det er enkelt at omkode af personsøgeren

Og du kan naturligvis selv omkode personsøgeren, hvis der er kald/alarmer du ikke ønsker, eller du ønsker at andet personale skal modtage bestemte kald/alarmer. Udover en forbedring af den interne kommunikation øger Restaurant & Bar Pager Systembåde sikkerheden og overblikket.

Og så er systemet helt uden kabler og kræver derfor ingen tekniker ved opsætning!

Support på bar pager, kodning af bar ny bar pager

Se også Call 4 Service kaldesystem restaurant

 

Multitekniks pager løsninger benyttes i restauranter og barer over hele landet

top